maandag 13 februari 2012

Vijgen na Pasen ....

Vorige week dinsdag had ik een melding gemaakt via meldpuntfietspaden dat het fietspad van de N12 op de brug boven het kanaal nog steeds ondergesneeuwd lag en dat dat levensgevaarlijk fietsen is. Nu wist ik al van tevoren dat deze melding in dovemansoren zou vallen, de N12 is nl een provinciale weg die door verschillende gemeentes loopt. Zo had de gemeente Oud-Turnhout vorige week maandag wél de moeite genomen om het fietspad van de N12 op hun grondgebied schoon te maken, maar dan ook maar nét tot aan de grens met langs de ene kant Turnhout en de andere kant Ravels. De N12 die door het centrum van Ravels loopt, werd gedeeltelijk schoongemaakt door sommige bewoners, omdat het voetpad/fietspad daar tegen de gevels van rijwoningen loopt. Als je de bebouwde kom uitreed richting Weelde, ligt er een pracht van een fietspad, maar ook daar was er niet geruimd en viel er nauwelijks te fietsen. Gestrooid was er zeker niet, de sneeuw is er gewoon blijven liggen tot ze de afgelopen dagen wat is beginnen te smelten. Een telefoontje naar de gemeente vorige week bevestigde mijn vermoeden en die schoven de verantwoordelijkheid door naar de Provincie, want de N12 is nu eenmaal een provinciale weg. Dat ik daar als fietser geen boodschap aan heb, was ook voor hen geen item, want daar konden zij niks aan veranderen. 

Vandaag ontving ik een e-mail op mijn melding :

Beste

In antwoord op uw melding via het portaal ‘Meldpunt Fietspaden’ aangaande bovenvermelde aangelegenheid kan ik u meedelen dat de fietspaden preventief werden gestrooid. De gladheid werd tevens meermaals curatief behandeld. Het succes van deze acties hangt echter af van een aantal factoren waar wij minder of geen invloed op hebben en die een negatieve invloed hebben op het effect. De voornaamste zijn, onder andere een verminderde trafiek, ook de extreem lage nachttemperaturen en ook de schaduwplaatsen zonder directe inwerking van de zon.

Ondertussen werden deze probleempunten nog eens extra behandeld en doen we het nodige om deze zo snel mogelijk ijsvrij te krijgen.

Met vriendelijke groeten


 

Pffft, wat is dat weer voor uitleg ? Er werd helemaal niet gestrooid of geruimd, dus factoren zoals te weinig verkeer dat erover rijdt of schaduwplekken (helemaal niet van toepassing op deze brug) zijn hier niet van toepassing. Ik kan begrijpen dat men niet overal tegelijk kan strooien/ schoonmaken, maar zolang Provincies en Gemeentes de verantwoordelijkheid maar naar elkaar toe blijven afschuiven, blijf je als fietser létterlijk in de kou zitten ! 

Gelukkig is het nu aan het dooien, hopelijk regent het vandaag of morgen eens lekker door en is al de smurrie verdwenen, kunnen we weer lekker gaan fietsen ! 

1 opmerking:

Gerrit zei

Je word op je wenken bediend.